Już za nami XXXII SYMPOZJUM JURAJSKIE „CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ” oraz XXIX MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA OCHRONY PRZYRODY OBSZARÓW KRASOWYCH!
Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia były: „Badania naukowe w służbie ochrony przyrody i krajobrazu”. Konferencja odbyła się w dniach 15-16.09.2022 r. w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu. Program konferencji objął część referatowo-dyskusyjną oraz sesję terenową.

Tegoroczne wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, Starostę Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa, Starostę Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smelę oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica Pana Artura Janosika.

Konferencja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Urząd Miasta i Gminy Pilica.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, Służb Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, społeczności i organizacji pozarządowych oraz partnerów krajowych i zagranicznych. Pierwszego dnia zaprosiliśmy naszych gości do udziału w sesjach referatowych, poświęconych zagadnieniom związanym z działaniami badawczo – monitoringowymi. Po południu udaliśmy się na I sesję terenową – Wzgórze Grochowiec w Ryczowie, gdzie Grupa Jurajska GOPR zaprezentowała zadania z zakresu ratownictwa medycznego w terenach trudno dostępnych, takich jak: skały czy jaskinie. Drugi dzień sympozjum odbył się w północnej części Małopolski. Punktem wycieczki były Jaskinia Nietoperzowa z skalnym „arboretum” oraz Dolina Kobylańska. Zorganizowana konferencja była doskonałym miejscem wymiany zdań i poglądów, prezentacji doświadczeń oraz przedstawienia różnorodnych metod działań badawczo – monitoringowych.

Dziękujemy kolegom i koleżankom z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego za współorganizację konferencji, Grupie Jurajskiej GOPR za możliwość zobrazowania działań służb ratunkowych w terenach specyficznych i trudno dostępnych. Wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. I z tego miejsca, chcemy zaprosić za rok, na kolejne wydarzenie naukowe, czyli XXXIII Sympozjum Jurajskie oraz jubileuszową XXX Międzynarodową Szkołę Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych.

1

2

3

4

56

7

8

9

11

12

13

 14

16

17

Fot. P. Kokoszka, M. Piątkowska, T. Grimm