We wrześniu zorganizowano zajęcia w ramach akcji ekologicznej pn. Sprzątanie świata. Akcja została dofinansowana przez WFOŚiGW. W tym roku w zajęciach wzięło udział 486 uczestników.

Zajęcia rozpoczynały się pogadanką o segregacji śmieci, po której dzieci i młodzież miały okazję segregować odpady, a następnie wykonały karty pracy. Bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w tegorocznej akcji. Mamy nadzieję, że takie zajęcia poprawią świadomość młodego pokolenia o szkodliwości wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

1663146841564

IMG 20220927 WA0020

Przedszkole Sadów

Woźniki