Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej pn. "EKOLOGICZNE ŁAMANIE GŁÓWKI".

Konkurs organizowany jest w ramach KampaniI edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ "PARK - o - METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim", dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie. Poniżej zamieszczone zostały linki do regulaminu konkursu oraz wymaganych dokumentów zgłoszeniowych.

  • Link do regualminu konkursu - pobierz tutaj.
  • Link do zgody rodzica na udział dziecka w konkursie - pobierz tutaj.
  • Link do karty zgłoszeniowej, dot. Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie - pobierz tutaj.
  • Link do karty zgłoszeniowej, dot. Ośrodka Edukacyjnego w Kalinie - pobierz tutaj.
  • Link do karty zgłoszeniowej, dot. Ośrodka Edukacyjnego w Smoleniu - pobierz tutaj.
  • Link do karty zgłoszeniowej, dot. Ośrodka Edukacyjnego w Rudach - pobierz tutaj.
  • Link do karty zgłoszeniowej, dot. Ośrodka Edukacyjnego w Żywcu - pobierz tutaj.

Serdecznie zapraszamy.