PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2022

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do udziały w bezpłatnych warsztatach ekologicznych dot. walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parków krajobrazowych województwa śląskiego. Zajęcia składają się z pogadanki nt. parków krajobrazowych i części warsztatowej, opartej na kartach pracy. Zakres tematyczny  warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy ochrony przyrody, jej cele i zadania, różnice pomiędzy parkiem narodowym a krajobrazowym,  charakterystyka parku krajobrazowego i rezerwatu przyrody jako podstawowych  form ochrony przyrody, omówienie zasad zachowania na obszarach chronionych, omówienie najważniejszych obiektów i elementów przyrodniczych, krajobrazowych  i kulturowych parków krajobrazowych województwa śląskiego.

Zajęcia realizowane są w ramach dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach, Kampanii edukacyjno – informacyjnej ZPKWŚ pn. „PARK – o – METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim”.

Okres realizacji: wrzesień - pażdziernik 2022 r.

Czas trwania: 2 x 45 min.

Grupa docelowa zajęć: grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25; 42 – 500 Będzin) oraz przedszkola i szkoły na terenie woj. śląskiego.

Rezerwacja terminów i forma zgłoszenia grupy: liczba grup jest ograniczona, o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod numerem: 32 267 44 82 wew. 30.