AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do udziały w bezpłatnych zajęciach ekologicznych. Zajęcia składają się z pogadanki dot. gospodarki odpadami wraz z ćwiczeniami utrwalającymi uzyskane informacje oraz części warsztatowej o charakterze rękodzieła, z wykorzystaniem odpadów papierowych.

Zajęcia realizowane są w ramach dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach, Kampanii edukacyjno – informacyjnej ZPKWŚ pn. „PARK – o – METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim”.

Okres realizacji: wrzesień 2022 r.

Czas trwania: 2 x 45 min.

Grupa docelowa zajęć: grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25; 42 – 500 Będzin) oraz przedszkola i szkoły na terenie woj. śląskiego.

Rezerwacja terminów i forma zgłoszenia grupy: liczba grup jest ograniczona, o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod numerem: 32 267 44 82 wew. 30.