PRZEDSZKOLA WAKACJE 2

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne do udziały w bezpłatnych zajęciach wakacyjnych. W programie zajęć przewidywane są następujące formy aktywności: warsztaty plastyczne, zajęcia edukacyjno – przyrodnicze, obserwacje przyrodnicze oraz gry i zabawy sprawnościowe.

Okres realizacji: sierpień 2022 r.

Czas trwania: 1,5 godz.

Grupa docelowa zajęć: grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym.

Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25; 42 – 500 Będzin).

Rezerwacja terminów i forma zgłoszenia grupy: liczba grup jest ograniczona, o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod numerem: 32 267 44 82 wew. 30.