Czerwiec to idealny czas na prowadzenie terenowej działalności z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W ramach akcji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu we współpracy z Miejskim Centrum Ekologii w Żywcu zorganizował warsztaty terenowe w rejonie Małego i Średniego Grojca. To niewielkie pasemko górujące nad Żywcem oferuje nam niezwykle malownicze widoki oraz bogatą szatę roślinną i jest idealnym miejscem by popularyzować zagadnienia przyrodnicze wśród przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Wszystkim placówkom oświatowym serdecznie dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy na kolejne spotkania z przyrodą!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(Zdjęcia: MCE w Żywcu)