W dniu 9 czerwca odbyły się zajęcia okazjonalne pn. Dzień z bobrem. Spotkanie odbyło się w przedszkolu i uczestniczyło w nim 69 dzieci.

Zajęcia rozpoczęły się pogadanką o stylu życia i ochronie bobrów oraz o ich występowaniu na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą. Główną atrakcją był bóbr, który na co dzień jest elementem ekspozycji przyrodniczej w OE ZPKWŚ w Kalinie. Dzieci mogły więc zobaczyć, jak naprawdę wygląda to zwierzę. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie karty pracy w formie tematycznej kolorowanki.

Temat zajęć zainteresował przedszkolaków, którzy z zaciekawieniem słuchali pogadanki i chętnie brały udział w dyskusji. Dzieci zadawały też mnóstwo pytań, szczególnie dotyczących codziennego życia bobra. Dziękujemy za udział i zapraszamy na zajęcia w przyszłym roku.

IMG 20220609 112903

IMG 20220609 113108