FOT0

W miesiącu czerwcu Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził w ramach akcji pn. „Światowy Dzień Ochrony Środowiska” serię pogadanek w szkołach na terenie województwa Śląskiego. Tematem spotkań z dziećmi i młodzieżą były obszary chronione w województwie śląskim – parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne. Głównym celem  pogadanek było zachęcenie dzieci i młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego - w poszanowaniu dla ochrony środowiska, eksplorowania najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa śląskiego. W pogadankach uczestniczyło łącznie 72 uczniów. Każde spotkanie stanowiło okazję do wielu pytań ze strony uczestników i do zaprezentowania wyjątkowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych naszego województwa. Tegoroczne spotkania w szkołach stanowiły inspirację do przygotowania jesiennego cyklu pogadanek w szkołach dot. parków krajobrazowych.

FOT1

FOT2

FOT3