W dniu 21 maja odbył się XVIII Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Śladami Rosiczki po Parku Krajobrazowym Stawki”.

Choć ten do niedawna najmniejszy Park Krajobrazowy w Polsce (w 2019 „zdetronizował” go Miedzichowski PK) podobnie jak Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, leży na Wyżynie Częstochowskiej to różni się wyraźnie od większego sąsiada. Na próżno szukać tu wapiennych ostańców skalnych i ruin średniowiecznych zamków. Cechą charakterystyczną „Stawek” jest występowanie licznych strumieni, stawów i bagien, wokół których rozwinęły się olsy, grądy i łęgi. Oprócz lasów na terenie parku natrafimy na torfowiska i śródleśne łąki. Właśnie wśród takich krajobrazów na starcie XVIII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Śladami Rosiczki po Parku Krajobrazowym Stawki” pojawiła się prawie setka uczestników, którzy mieli do przejechania ok 7 km. Po drodze zaplanowano kilka przystanków, na których leśnicy z Nadleśnictwa Złoty Potok opowiadali o miejscu swojej pracy a przedstawiciel ZPKWŚ o Parku Krajobrazowym Stawki. Na mecie rajdu na każdego z kolarzy czekało ognisko z kiełbaskami i losowanie upominków. Organizatorem rajdu był Szkolny Klub Turystyczny PTTK w Przyrowie, któremu dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
#Nadleśnictwo Złoty Potok, Lasy Państwowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fot. Tomasz Grimm