W dniach 28 – 29.04.2022 r., odbyło się forum 7. sesji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Konwencja Krajobrazowa ma na celu ochronę, wypracowanie i promowanie wzorcowych działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. Organizowane spotkania to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i praktyk wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Udział w tegorocznej konferencji wzięli pracownicy ZPKWŚ (Dorota Okoń, Paweł Kokoszka, Milena Piątkowska) oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pani Małgorzata Opęchowska. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkie kandydatury zgłoszone do 7. sesji Nagrody Krajobrazowej, a wśród nich nasz Projekt „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Przedsięwzięcie to zostało uhonorowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Polską Nagrodą Krajobrazową 2020. Przedstawicielka GDOŚ omówiła proces wyboru polskiej kandydatury, następnie kol. Dorota Okoń zaprezentowała działania i realizację projektu.

Tegoroczne wydarzenie odbyło się we włoskim Bergamo, miejscu gdzie Fundacja della Misericordia Maggiore z Bergamo zrealizowała zwycięski projekt „Biodiversity in the city: Bergamo and the Astino Valley” ("Bioróżnorodność w mieście: Bergamo i dolina Astino"). Głównym założeniem przedsięwzięcia jest odtworzenie wartości krajobrazowej, przyrodniczej i kulturowej Doliny Astino. Odbudowa i renowacja klasztoru, przyległych zabudowań i obiektów małej infrastruktury połączone z przywróceniem tradycyjnych metod użytkowania oraz szereg działań społeczno – edukacyjnych w sposób zrównoważony przywrócił tożsamość, historię i krajobraz tego miejsca.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

/Fot. M. Piątkowska, P. Kokoszka/