Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXII Sympozjum Jurajskim „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej” oraz XXIX Międzynarodowej Szkole Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych, które odbędzie się w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu, w terminie 15-16 września 2022 r.

I Komunikat