W miesiącu lutym 2022 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził w ramach działań w okresie ferii zimowych, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „PRZYRODA – DBAM I SZANUJĘ”.

Konkurs adresowany został do uczniów klas I – IV i V – VIII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Każda z dwóch kategorii wiekowych stanowiła osobną grupę konkursową.

W konkursie przyjęto następujące cele: kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody; pogłębienie świadomości ekologicznej; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych; nauka wykorzystania technik plastycznych w celu przedstawienia tematyki przyrodniczej.

Wymogi techniczne konkursu:

  • Praca plastyczna w postaci grafiki informacyjnej. Format pracy A3.
  • Temat przewodni pracy: w jaki sposób każdy z nas może szanować i dbać o przyrodę. Przykładowe zagadnienia: ochrona gatunkowa, walka ze smogiem, segregacja odpadów, dbałość o naturalne tereny zielone, czystość wód, troska o zwierzęta i rośliny, dbałość o krajobraz naturalny.
  • Technika wykonania pracy: dowolna technika plastyczna (kredka, farba, ołówek, tusz, quilling, wyklejanka, sznurek, tkanina, fotografia, technika mieszana, grafika komputerowa itd.).
  • Forma plastyczna – grafika obrazkowa, komiks jednostronny, obrazkowa „mapa myśli”.
  • Materiał bazowy: wykonana na papierze technicznym, kartonie, brystolu. Praca może zawierać elementy przestrzenne 3D.

Na konkurs wpłynęło 29 prac konkursowych.  Dnia 02.03.2022 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

 

W kategorii wiekowej – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych

Pierwsze miejsce – Paulina Kulesa

Uczennica kl. IV Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie

Paulina Kulesa I miejsce

Drugie miejsce – Zofia Szajer

Uczennica kl. II. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach

Zofia Szajer II miejsce

Trzecie miejsce – Aleksandra Sowula

Uczennica kl. I. Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie.

Aleksandra Sowula III miejsce

W kategorii wiekowej – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych

 

Pierwsze miejsce – Przemysław Szajer

Uczeń klasy VIII. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach

Przemysław Szajer I miejsce

Drugie miejsce – Mateusz Nowak

Uczeń kl. VII. Szkoła Podstawowa nr. 1 w Będzinie

Mateusz Nowak II miejsce

Trzecie miejsce – Patrycja Nita

Uczennica kl. VIII. Szkoła Podstawowa nr 8 w Dąbrowie Górniczej

Patrycja Nita III miejsce

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i kreatywność. Szczególne podziękowania i gratulacje składamy zwycięzcom konkursu.

Jednocześnie informujemy, że nagrody i dyplomy zostaną przekazane w najbliższym czasie do sekretariatów szkół podanych w karcie zgłoszeniowej. Każdy ze zwycięzców zostanie telefonicznie poinformowany przez organizatora konkursu o terminie przekazania nagród i dyplomów do szkół.