Przeprowadzono w lutym br. zajęcia okazjonalne pn. „Ciekawostki  z życia wilczej rodziny”.

Uczestniczyły w nich 2 grupy. Pierwsza, licząca 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Woźnikach, łączyła się online z pracownikiem OE ZPKWŚ w Kalinie. Druga grupa, licząca 65 przedszkolaków, miała zajęcia w formie stacjonarnej w Przedszkolu Pod Dębem w Koszęcinie.

Zajęcia dotyczyły życia i zwyczajów wilczej rodziny. Uczestnicy dowiedzieli się, jaką naturę mają te zwierzęta, co jest ich największą wartością, co jedzą i dlaczego są objęte ochroną gatunkową.

Spotkania pokazały, że temat jest mało znany, a przy tym bardzo ciekawy. Dzieci chętnie brały udział w dyskusji i zadawały pytania, by dowiedzieć się więcej o tych wyjątkowych zwierzętach.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za możliwość przeprowadzenia zajęć. Mamy nadzieję, że tak ważne tematy trafią do jeszcze większego grona odbiorców.

IMG 20220302 145957