W okresie grudzień 2021 r. Ośrodek edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził jak co roku, zajęcia okazjonalne pn. „Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia”.

Celem zajęć jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych związanych tradycyjnie z polskim i regionalnym dorobkiem kulturowym.

W tym roku w zajęciach wzięło udział łącznie 104 uczestników z przedszkoli i szkół z woj. śląskiego.

Spotkania stanowiły świetną okazję do dyskusji na temat zarówno współczesnych tradycji świątecznych jak i tych, które już zanikają a stanowią interesującą część naszego dziedzictwa historycznego, społecznego i rodzinnego. W części warsztatowej zajęć każdy z uczestników miał dodatkowo możliwość samodzielnego wykonania ozdób świątecznych i kartek z życzeniami, które stanowią dowód pamięci o naszych bliskich.

FOT 1

FOT2

FOT3

FOT4

FOT5