Dnia 9 grudnia 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie pn. „Pamiętamy i dokarmiamy”.

Adresatami konkursu były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu działalności Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na piękno otaczającej przyrody oraz na problem zdobycia pożywienia przez zwierzęta w czasie zimy. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie plakatu (dowolną metodą, format pracy A3 lub A4) zachęcającego ludzi do dokarmiania zwierząt w okresie zimowym.

Na konkurs nadesłano łącznie 108 prac plastycznych. Wszystkie nadesłane prace zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych. Komisja oceniająca w każdej kategorii wybrała I, II i III miejsce oraz przyznała wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

 

NAJLEPSZE PRACE W KATEGORII WIEKOWEJ:  PRZEDSZKOLE

IMIĘ I NAZWISKO

NAGRODA

INSTYTUCJA

Antoni Olszewski

I miejsce

Przedszkole w Węglowicach

Weronika Kierat

II miejsce

Przedszkole w Sierakowie Śląskim

Zofia Ptak

III miejsce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Herbach

Natalia Sosnowska

Wyróżnienie

Przedszkole w Sierakowie Śląskim

Dawid Tyrała

Wyróżnienie

Przedszkole w Sierakowie Śląskim, Filia
w Wędzinie

Konstanty Kolesiński

Wyróżnienie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Herbach

 

 NAJLEPSZE PRACE W KATEGORII WIEKOWEJ:  SP KLASY I - III

IMIĘ I NAZWISKO

NAGRODA

INSTYTUCJA

Michalina Różanka

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Strzebiniu

Emilia Klabiś

II miejsce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej, Filia w Molnej

Tobiasz Damiak

III miejsce

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Ksawery Mikucki

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Oliwia Kowolik

Wyróżnienie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim

Tatiana Wróblewska

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Woźnikach

Ola Piełot

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Strzebiniu

Angelika Zamoska

Wyróżnienie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie Śląskim

 

 

NAJLEPSZE PRACE W KATEGORII WIEKOWEJ:  SP KLASY IV - VI

IMIĘ I NAZWISKO

NAGRODA

INSTYTUCJA

Justyna Motor

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Koszęcinie

Tomasz Marjanowski

II miejsce

Szkoła Podstawowa w Wręczycy Wielkiej

Łukasz Grzyb

III miejsce

Specjalny Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu

 

Prace

Przedszkole

SP I III

SP IV VI