2ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i wychowawców przedszkolnych do udziału w spotkaniu o charakterze szkoleniowym, przygotowanym przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie.

Spotkanie będzie się składało z krótkiej części pokazowej, podczas której zaprezentowana zostanie oferta zajęć Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie oraz z części warsztatowej. Tematem przewodnim spotkania jest potencjał warsztatów terenowych w kształtowaniu kreatywności i wrażliwości dzieci i młodzieży na wartości przyrodnicze otoczenia.

W części warsztatowej spotkania zaprezentowane zostaną techniki wykorzystania naturalnych materiałów pozyskanych w terenie do rozwoju twórczych umiejętności manualnych.

Miejsce spotkania: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie

Termin: 17.12.2021 r. godz: 12-14

Warunki uczestnictwa: warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze dokonanie telefonicznej rezerwacji w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie. Telefon wskazany do rezerwacji: 32 267 44 82 wew. 30. Ilość miejsc ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność przyjętych zgłoszeń.