Jednym z zadań merytorycznych, realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego jest „Czynna ochrona raka szlachetnego – kontrola występowania”.

W ciągu roku 2021, pracownicy Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu kilkukrotnie przeprowadzili kontrolny odłów raka szlachetnego na bezimiennym dopływie Soły w Wieprzu. Miejsce to położone jest w pięknym krajobrazie otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki („żywołapki”), które wraz z przynętą umieszcza się w miejscach uprzednio zweryfikowanych pod względem możliwości ich umieszczenia.

W sierpniu i listopadzie 2021r. na ww. potoku udało się odłowić po dwa osobniki raka szlachetnego w tym jednego młodego co świadczy o stale powiększającej się populacji. W roku kolejnym planowane są dalsze odłowy na tym potoku w celu kontroli stanu populacji tego gatunku. Występowanie populacji raka szlachetnego na tym cieku wodnym potwierdzają także odłowy

osobników, które miały miejsce w latach 2016-2020.

W celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem raka, należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytanie osobników raka szlachetnego, a po zakończeniu realizacji zadania – na koniec roku kalendarzowego, należy złożyć sprawozdanie z realizacji ww. zadania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Mamy nadzieje, iż dalsze kontrole w kolejnych latach potwierdzą w miarę stabilny stan występujących w tym cieku raków szlachetnych.

IMG 20211110 101758

IMG 20211110 101842