W październiku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie przeprowadził zajęcia okazjonalne dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkola, w których uczestniczyło łącznie 280 osób.

Zajęcia z okazji Święta drzewa odbyły się pod hasłem „Drzewa wokół nas”. Uczestnicy uczyli się rozpoznawać drzewa rosnące w naszym Parku. Odbyła się również dyskusja nt. znaczenia lasu w naszym środowisku, w której uczniowie chętnie brali udział. Na koniec spotkania uczestnicy wykonali jesienny liść klonu z papieru.

Tematem przewodnim Dnia Krajobrazu były „Otwarte krajobrazy”. Uczestnicy poznali typy krajobrazu i wypełniali tematyczne karty pracy. Grupa, która przyjechała do OE w Kalinie uczestniczyła w spacerze krajobrazowym, którego celem był Diabelski kamień oraz Staw Olszynka.

Zajęcia odbyły się w przyjemnej, jesiennej atmosferze. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny w nich udział.

Spotkania dofinansowane zostały przez WFOŚiGW.

IMG 20211029 WA0000

IMG 1598

IMG 20211007 111031

IMG 20211019 110655

IMG 20211019 111805

IMG 20211029 102412