W okresie wrzesień – październik 2021 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził zajęcia okazjonalne pn. „Święto Drzewa”.

Tegoroczne zajęcia zostały zrealizowane w ramach dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach kampanii edukacyjno - informacyjnej pn. „#zaPARKujMY! w województwie śląskim”. W zajęciach uczestniczyło łącznie 207 uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.

Tematem przewodnim warsztatów  było zróżnicowanie gatunkowe krajowych drzew i krzewów. Podczas zajęć uczestnicy mieli również możliwość nabycia podstawowych umiejętności rozpoznawania najbardziej charakterystycznych typów lasów w Polsce.

P 20211026 101342

P 20211026 101918

P 20211026 103833

P 20211026 104022