Zespół Parków Krajobrazwych Województwa Śląskiego włączył się w organizację obchodów DNIA KRAJOBRAZU 2021 zainicjonowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Tegoroczne hasło obchodów brzmi "OTWARTE KRAJOBRAZY".

W związku z powyższym planujemy następujące wydarzenia:

Nazwa

organizatora

Miejsce

organizacji

wydarzenia

Data

wydarzenia

Opis wydarzenia                                                                    

Imię i nazwisko

osoby kontaktowej

Telefon

osoby

kontaktowej  

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie Góra Świętej Doroty
w Będzinie

20.10.2021 r. godz. 10:00.

Przewidywany czas trwania

2 godz.
Spacer krajobrazowy dla grup zorganizowanych na obszarze Góry Świętej Doroty w Będzinie. Spacer połączony z pogadanką terenową na temat ochrony krajobrazu przyrodniczego i znaczenia dominant krajobrazowych w krajobrazie miejskim. UWAGA: wymagana jest wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja uczestnictwa w spacerze. Wydarzenie skierowane do grup zorganizowanych. Katarzyna Walkowicz

32 267 44 82

wew. 30

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie ul. Lompy 6; 42-284 Herby  Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza „Kalina – Olszyna”.

19.10.2021 r. godz. 09:00.

Przewidywany czas trwania

2 godz.

Pogadanka stacjonarna w Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie i spacer krajobrazowy ścieżką dydaktyczno – przyrodniczą  „Kalina – Olszyna”. Celem wydarzenia jest prezentacja wartości przyrodniczych i krajobrazowych w kształtowaniu krajobrazu otwartego na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą.

UWAGA: wymagana jest wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja uczestnictwa w spacerze. Wydarzenie skierowane do grup zorganizowanych.
Agnieszka Bartocha 34 357 49 02
Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu Miejsce rozpoczęcia i koniec parking leśny w Kocierzu. 15.10.2021 r. godz. 09:00 Przewidywany czas trwania 4 godz.

Spacer krajobrazowy na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Trasa Kocierz Basie – Zbójnickie Okno – Łamana skała – Gibasy – Kocierz Basie. Celem wydarzenia jest prezentacja wartości przyrodniczych i krajobrazowych w kształtowaniu krajobrazu otwartego na terenie PK Beskidu Małego.

UWAGA: wymagana jest wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja uczestnictwa w spacerze i zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa dostępnym pod adresem: https://www.zpk.com.pl/images/news/EE_2021/EE_%C5%BBywiec/jesienne_spacery/Regulamin_Jesienne_spacery_w_BPK.pdf
Piotr Dziki 33 861 78 25
Ośrodek Edukacyjno – Naukowy w Smoleniu

Błonia Zamku Pilcza w Smoleniu

17.10.2021 r.

Przewidywany czas

godz. 12-16.

W przypadku złej pogody wydarzenie może być odwołane.

Stoisko edukacyjno - informacyjne ZPKWŚ. Miejsce – błonia zamku Pilcza w Smoleniu.

Milena Piątkowska;

Paweł Kokoszka
32 673 60 79
Ośrodek Edukacyjno – Naukowy w Smoleniu Miejsce rozpoczęcia Ośrodek Edukacyjno – Naukowy w Smoleniu 42-436 Pilica   GPS- nr działki 63, Smoleń

20.10.2021 r. godz. 10:00.

Przewidywany czas ok 2 godz.

 

Spacer ścieżką  edukacyjną po Dolinie Wodącej, promujący walory krajobrazu przyrodniczego i historycznego Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd". Spacer połączony z pogadanką terenową na temat wpływu antropopresji na ochronę krajobrazu przyrodniczego i historycznego na terenach objętych ochroną.

UWAGA: wymagana jest wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja uczestnictwa w spacerze. Wydarzenie skierowane do grup zorganizowanych.

Milena Piątkowska;

Paweł Kokoszka

32 673 60 79

 

Film promujący obchody Dnia Krajobrazu 2021