We wrześniu oraz w październiku odbywały się zajęcia warsztatowe pn. „Dlaczego pszczoły są wyjątkowe?”.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskia i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach reazlizacji kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ pn. "#zaPARKujMY! w województwie śląskim". W zajęciach wzięło udział 5 grup, liczących łącznie 197 dzieci. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z Węglowic, Lisowa i Herb oraz przedszkolaki z Strzebinia i Lublińca

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszego środowiska. Poznali również budowę pszczoły oraz różne gatunki pszczół. Dzięki warsztatom dzieci dostrzegły różnicę pomiędzy pszczołami a innymi owadami zapylającymi. Podsumowaniem pogadanki była wspólna dyskusja nt. zagrożeń dla liczebności pszczół oraz sposobów ratowania tych niezwykłych owadów, dzięki czemu dzieci dowiedziały się, co same mogą zrobić aby w łatwy sposób pomóc pszczołom.

Ciekawym akcentem zajęć była część plastyczna, podczas której każde z uczestników wykonało swoją własną pszczołę z papieru. Najmłodsi uczestnicy brali również udział w zabawie ruchowej polegającej na zbieraniu pyłku i zanoszeniu go do ula. Uczniowie szkół natomiast wypełniali karty pracy związane z tematem zajęć.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w warsztatach i pełne zaangażowanie podczas trwania zajęć.

1631599501696

1631599530378

1631771282433

IMG 1471

IMG 20211004 100322

wfośigw logo z podpisem