We wrześniu zorganizowano zajęcia w ramach akcji ekologicznej pn. Sprzątanie świata. Akcja została dofinansowana przez WFOŚiGW. W tym roku w zajęciach wzięło udział 130 uczestników.

Zajęcia rozpoczynały się pogadanką o segregacji śmieci, po której dzieci wykonywały karty pracy, a także miały okazję same segregować odpady. Grupa przedszkolna dodatkowo wyszła na spacer, podczas którego dzieci dowiedziały się, że wyrzucane do lasu śmieci  są niebezpieczne dla środowiska i wpływają negatywnie na wygląd krajobrazu.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w tegorocznej akcji. Mamy nadzieję, że takie zajęcia poprawią świadomość młodego pokolenia o szkodliwości wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

1633084025105

1633084057741

IMG 20210913 102316

IMG 20210930 104703