Dnia 15 września odbyło się spotkanie dla nauczycieli, organizowane przez OE ZPKWŚ w Kalinie.

Spotkanie odbyło się w sali edukacyjnej Ośrodka w Kalinie i połączone było z warsztatami, które prowadzone były przez przedstawicieli WOM w Częstochowie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz kontynuacja współpracy między placówkami

Pracownicy OE ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zagadnienia dotyczące prowadzonej edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Nauczyciele poznali ofertę edukacyjną Ośrodka na rok 2022. Gościem wspólnego spotkania był przedstawiciel Miodów Polskich, który zrobił krótką prelekcję nt. właściwości produktów pszczelich, po czym odbyła się degustacja.

Podsumowaniem spotkania była wspólna wymiana doświadczeń i poglądów przy kawie i słodkim poczęstunku. Na zakończenie natomiast odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję iż spotkanie to jeszcze bardziej zacieśni współpracę pomiędzy przedstawicielami placówek oświatowych a Ośrodkiem Edukacyjnym w Kalinie.

 IMG 20210915 144835

IMG 20210915 145409