Projekty

Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
pn. „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy”

NFOŚiGW WFOŚiGW Katowice

Beneficjent: Województwo Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 95/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  187 420,00 zł finansowany z NFOŚiGW.