Najczęściej spotykany typ lasu

w Polsce. Występuje na mało żyznych, piaszczystych glebach – bielicach, często w charakterze monokultur, wprowadzanych w miejsce naturalnych lasów mieszanych. W budowie piętrowej lasu możemy spotkać następujące gatunki:

Warstwa drzew: sosna pospolita

z domieszką brzozy brodawkowatej

i omszonej, sporadycznie świerk

Podszyt: wierzba szara, wierzba uszata, wierzba iwa, kruszyna pospolita, jałowiec, jarząb pospolity

Runo: borówka brusznica, borówka czernica, mchy, paproć orlica, wrzos, bagno zwyczajne, żurawina błotna, pomocnik baldaszkowaty, borowiki, podgrzybki, kurki.

Las jest ważny dla człowieka, jako dostawca wielu surowców i użyteczności ekologicznych.

Stanowi on:

- źródło surowców – dostarcza drewno oraz inne surowce i produkty;

- magazyn wody – magazynuje duże ilości opadów atmosferycznych;

- filtr powietrza – oczyszcza zanieczyszczone powietrze (pochłania dwutlenek węgla, produkuje tlen);

- tłumik szkodliwego dźwięku – redukuje hałas;

- klimatyzator – wyrównuje wahania temperatury

i wilgotności oraz zmniejsza siłę wiatru;

- miejsce wypoczynku dla ludzi;

- środowisko życia zwierząt i roślin.