Aktualności

Nietoperze BPK zaproszenie

W okresie grudzień 2021 r. Ośrodek edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził jak co roku, zajęcia okazjonalne pn. „Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia”.

Dnia 9 grudnia 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie pn. „Pamiętamy i dokarmiamy”.

W związku z trwającą sytuacją pandemiczną zapraszamy placówki oświatowe do skorzystania z zajęć o tematyce przyrodniczej w formie on-line, realizowane na bieżąco przez OE ZPKWŚ w Żywcu. Więcej informacji na dołączonych ulotkach informacyjnych.

W grudniu br. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zorganizował zajęcia z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniach uczestniczyło 160 dzieci z ZPS w Herbach oraz przedszkoli w Strzebiniu i Koszęcinie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na prośbę słowackiej Straży Ochrony Przyrody przekazuje mieszkańcom gmin przygranicznych oraz turystom przebywającym na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego w strefie przygranicznej informacje dot. przepisów ochrony przyrody obowiązujące na obszarze Słowacji.