Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do zapoznania się z nową publikacja pt. „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego”. Publikacja w formie przewodnika prezentuje opisy wybranych tras przyrodniczo-krajobrazowych oraz ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych dostępnych na obszarze parku, które stanowią znakomitą bazę terenową do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

W dniach 28 – 29.04.2022 r., odbyło się forum 7. sesji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Konwencja Krajobrazowa ma na celu ochronę, wypracowanie i promowanie wzorcowych działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. Organizowane spotkania to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i praktyk wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Pracownicy OE ZPKWŚ w Kalinie przeprowadzili cykl zajęć okazjonalnych w ramach Międzynarodowego dnia roślin. Wzięły w nich udział 4 grupy, łącznie 121 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu zaprasza do zapoznania się z kolejnym numerem Biuletynu Informacyjnego „Beskidzkie Parki Krajobrazowe”.

zaproszenie