W ramach realizacji zadania merytorycznego pn. "Czynna ochrona raka szlachetnego - kontrola występowania", w okresie od czerwca do października 2018r. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził na dwóch wytypowanych potokach (Potok Łązki oraz bezimienny dopływ Soły w Wiprzu) kontrolny odłów raka szlachetnego.
Do odłowu raka stosuje się specjalne pułapki, tzw. raczniki ("żywołapki"), które wraz z przynętą umieszcza się w odpowiednich miejscach w cieku wodnym. Ponadto w celu realizacji czynności związanych z kontrolnym odłowem należy posiadać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne chwytnie osobników raka szlachetnego.

W czerwcu 2018 roku dokonano na ww. cieku odłowu jednego osobnika raka szlachetnego, natomiast w październiku 2018 roku odłowiono 3 osobniki raka szlachetnego podczas dwóch kontroli. Mamy nadzieję, iż dalsze kontrole w roku bieżącym oraz kolejnych latach potwierdzą w miarę stabilny stan występujących w tym cieku raków szlachetnych.

 rak 1

P1010982

rak 2