W październiku Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu, w ramach obchodów Dnia Krajobrazu oraz Święta Drzewa, przygotował serię zajęć, warsztatów stacjonarnych i terenowych o tematyce przyrodniczej, popularyzujących wartości krajobrazowe oraz przyrodnicze Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.
Uczestnicy spotkań dowiedzieli się jakie cenne gatunki roślin i zwierząt występują na obszarze otaczających nas pasm górskich chronionych jako parki krajobrazowe, obejrzeli film ukazujący walory krajobrazowe Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, poznali zwyczaje oraz zdolności inżynieryjne bobrów oraz ich wpływ na zmianę krajobrazu w miejscu występowania, a także wykonywali wspólnie makietę drzewa z kolorowanek przedstawiających liście popularnych w Beskidach gatunków drzew.

W zajęciach uczestniczyły łącznie  393 osoby.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10