W dniu 21.09.2018 roku z okazji akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowany został festyn przy współpracy Gminy Herby na czele z Panią Wójt Iwoną Burek.
Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych  z Olszyny, Wręczycy Wielkiej, Koszęcina i Strzebinia. Łącznie w festynie wzięło udział 122 osób. Dzieci biorące udział w festynie uczestniczyli w prelekcji oraz w przygotowanych na terenie Ośrodka Edukacyjnego w Kalinie mini konkursach o charakterze ekologicznym, uczniowie wykonali także plakat pt: „Jesienny Liść”. Na zakończenie festynu Kierownik Oddziału Biura w Kalinie Pani Krystyna Bartocha przeprowadziła losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy Herby oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Wszystkim aktywnie uczestniczącym w akcji „Sprzątanie Świata” serdecznie dziękujemy i zapraszamy do ponownego udziału w przyszłym roku.

 IMG 3106

IMG 3102

IMG 3098