W dniach 19, 24 oraz 26 września 2018r. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu zorganizował cykl warsztatów edukacyjnych w ramach akcji "Sprzątanie Świata".
W warsztatach udział wzięło 48 dzieci z Przedszkola w Pilicy oraz w ramach warsztatów dofinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach - 125 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Psarach i Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Łącznie w tegorocznej akcji udział wzięły 173 osoby.

Głównym celem akcji było pogłębianie świadomości uczestników na temat ekologii, ochrony przyrody i środowiska.W ramach zajęć odbyło sie sprzątanie terenu wokół Ośrodka oraz ścieżki dydaktycznej po Dolinie Wodącej, na której uczestnicy wysłuchali pogadanki dotyczącej przyrody i krajobrazu województwa śląskiego.

Spotkania kończyły zorganizowane ogniska.

 DSCN0258

DSCN0259

DSCN0264

DSCN0275

DSCN0278

DSCN0279