Konferencja

"Razem ku Zielonej Przyszłości -

fundusze norweskie i EOG

na rzecz edukacji ekologicznej"

Celem konferecji jest podsumowanie dotychczaswych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy EOG i norweskich.

Termin konferencji: 16 wrzesień 2015 rok

Miejsce konferencji: Hotel HP Park Plaza (Wrocław)

Godzina: 9-17

konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

- nowatorskie metody edukacji

- edukacja ekologiczna w terenie

- edukacja ekologiczna skierowana do określonych odbiorców

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://wydarzenia-fundusze.mos.gov.pl

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji