Łąka kwietna do doskonałe siedlisko dla zapylaczy. Piękne barwne kwiaty stanowiące dla nich bazę pokarmową dostarczają owadom pyłek oraz nektar.

Łąka kwietna to zwiększenie bioróżnorodności danego terenu, dostarcza schronienie również mniejszym gatunkom zwierząt, a nawet oczyszcza powietrze efektywnie wchłaniając z otoczenia mikropyły. Łąka kwietna ze zdjęć znajduje się przy Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie. Zachęcamy do zakładania nawet mniejszych fragmentów łąk w przydomowych ogródkach, będzie nie tylko pięknie i kolorowo, ale i pożytecznie dla otaczającej przyrody!

A. Hodorowicz fot. 1 002

Fot. A. Hodorowicz. Na zdjęciu łąka kwietna nasycona kolorami. Przeważają maki oraz chabry.

M. Habrajska fot. 2 002

Fot. M. Habrajska. Na zdjęciu łąka kwietna uchwycona od strony gruntu. Widoczna wysokość roślin.

A. Hodorowicz fot. 3 004

Fot. A. Hodorowicz. Na zdjęciu łąka kwietna fotografowana z góry, fragmentami widoczne promienie słońca padające na łąkę.