Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na prośbę słowackiej Straży Ochrony Przyrody przekazuje mieszkańcom gmin przygranicznych oraz turystom przebywającym na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego w strefie przygranicznej informacje dot. przepisów ochrony przyrody obowiązujące na obszarze Słowacji.

Obszar graniczący z Żywieckim Parkiem Krajobrazowym po stronie słowackiej jest objęty ochroną jako Chranena Kraina Oblast Kysuce oraz Chranena Kraina Oblast Horna Orava, na którym obowiązują określone zakazy w zależności od strefy ochronnej:

- w strefie 2 zabrania się jazdy poza drogami publicznymi na motocyklach, czterokołowcach, samochodach, skuterach śnieżnych (wszelkie pojazdy silnikowe);

- w strefie 3 obowiązują zakazy ze strefy 2 oraz zakaz zbierania jagód lub roślin, grzybów, palenia ognisk, biwakowania, schodzenia z oznakowanych szlaków, lotów poniżej 300 m wysokości, skialpinizmu, jazdy rowerem poza wyznaczonymi trasami;

- w strefie 4 obowiązują zakazy ze strefy 2 i 3 oraz puszczania psów luzem

- w strefie 5 obowiązują zakazy ze strefy 2, 3 i 4 oraz zakaz hałasowania i zakłócania ciszy, używania latarek i innego oświetlenia.

Za złamanie przepisów prawa o ochronie przyrody słowacka Straż Ochrony Przyrody może nałożyć mandat w wysokości 300 EUR. Jeśli osoba odmawia uiszczenia zapłaty, sprawa kierowana jest do odpowiedniego urzędu, gdzie mogą zostać nałożone następujące mandaty i kary:

- do 3319,39 EUR za złamanie przepisów, a używane rzeczy (także samochód/rower) mogą zostać skonfiskowane;

- do 9958,17 EUR za niestosowanie się do próśb strażnika. Jeśli tożsamość osoby nie może zostać zweryfikowana, może ona zostać zatrzymana i przekazana na policję.

- za jazdę po drogach nieutwardzonych lub lasach, łąkach na których obowiązuje zakaz jazdy może zostać nałożona kara pozbawienia wolności do 1 roku.

STREFY MAPA A

STREFY MAPA B

STREFY MAPA C

Untitled 1