Pustynia Błędowska to królestwo głównie ptaków. Na piaskach pustyni słabo porośniętych sosną występuje nieczęsty już w Polsce skowronek borowy (Lullula arboreta) zwany lerką. Zaobserwować można tu także świergotka polnego (Anthus campestris). Wśród chronionych gatunków można spotkać: pluszcza zwyczajnego (Cinclus cinclus), śnieguła zwyczajnego (Plectrophenax nivalis), czy dudka (Upupa epops). Z bardziej pospolitych ptaków pustynie „odwiedza” sójka (Garrulus glandarius), która rozsiewa żołędzie.

Wielką osobliwością pustyni był bardzo rzadko spotykany ptak kulon  (Burhinus oedicnemus), ostatnio obserwowany w latach 80, gnieżdżący się na rozległych piaszczystych powierzchniach.  

Skowronek borowy (Lullula arboreta)

Charakterystyczne są długie białawe brwi i rude policzki. Skowronek  borowy jest jednym z niewielu gatunków ptaków, które śpiewają nocą Preferują miejsca suche piaszczyste i żwirowe.

Świergotek polny (Anthus campestris)

Na terenie Polski gatunek ten, ze względu na małą liczebność, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Zagrożony jest przez straty siedlisk przez zagospodarowywanie ugorów, nieużytków, intensyfikację rolnictwa i brak odpowiedniego pożywienia.