ŚCIEŻKA  DYDAKTYCZNA  biegnie wzdłuż doliny  Białej  Przemszy, pierwsze 6km ścieżki wiedzie przez Bagna Błędowskie, kolejne 9km przez piaski Pustyni Błędowskiej.

Długość ścieżki – 15km. 

Czas przejścia ścieżki – 3,5h.

Niniejsza ścieżka -„DOLINA BIAŁEJ PRZEMSZY” składa się z 10 przystanków:

  1. CZUBATKA
  2. NARODZINY
  3. FAUNA I FLORA
  4. OAZA
  5. MILITARIA
  6. HISTORIA GÓRNICTWA
  7. OLS
  8. TORFOWISKO
  9. PTAKI PUSTYNI
  10. MAPA