Olsy - zdefiniować można jako bagienne lasy, zdominowane przez olszę czarną występujące na terenach zabagnionych. Zajmują siedliska średnio żyzne, gdzie tworzą się gleby organiczne, tzn. torfowe bądź mułowo-torfowe. Najczęściej są one słabo kwaśne: powstają z torfów niskich trzcinowo-leśnych.

Typowa dla charakteryzowanego zespołu jest dolinkowo-kępkowa struktura podłoża. W dobrze zachowanych fragmentach tworzą się u podstawy pni drzew kępy o średnicy do 3 metrów.

Gatunki różnicujące:

- drzewostan: olsza czarna

- podszyt: kruszyna pospolita

- runo: głównie gatunki szuwarowe, jak trzcinnik lancetowaty, turzyca długokłosa

- warstwa mszysta: wykształcona słabo, rozwija się głównie na kępach - torfowce