Biała Przemsza - zaczyna swój bieg w centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej na Wyżynie Olkuskiej od źródeł wypływających z torfowiska na wysokości 376 m n.p.m., na południowy zachód od Wolbromia. Natępnie, jako ciek o nazwie Centara płynie na płdudniowy zachód wzdłuż linii kolejowej Olkusz - Wolbrom w płaskodennej dolinie głębokiej na 8-12 m i szerokiej na 200-300 m głównie przez obszary leśne. Pierwotne źródła Białej Przemszy zlokalizowane były w pobliżu  wsi Sucha, od wielu lat są  pozbawione wody. W górnym biegu rzeka jest zasilana licznymi dopływami z wydajnych jurajskich źródlisk i wywierzysk a większymi dopływami są prawobrzeżne potoki Tarnówka i Potok Ryczówek. Płynąc dalej na zachód przepływa przez unikatową na europejską skalę Pustynię Błędowską, dzieląc ją na dwie połowy. Na tym terenie Biała Przemsza bardzo silnie infiltruje w głąb gruntu. Efektem tego zjawiska jest prawie całkowity zanik rzeki na zachodnim krańcu Pustyni, gdzie od północy,  od wsi Chechło, wpada potok Centuria - najczystszy dopływ Białej Przemszy.  Następne kilometry płynie już na terenie wschodnich rubieży miasta Dąbrowa Górnicza głównie poprzez mokradła  i tereny bagniste.                                                                                                                                                      

Rzeka - Biała Przemsza przepływa przez województwa małopolskie i śląskie o długości 63,9 km i powierzchni zlewni wynoszącej 876,6 km2.

Z ciekawszych roślin można tu  było spotkać wyspowe stanowisko warzuchy polskiej (Cochlearia polonica)- rośliny endemicznej, niewystępującej w żadnym innym miejscu w Polsce. W związku z tym, że warzucha wymaga źródlanej, bardzo zimnej i czystej wody oraz piaszczystego podłoża w pobliżu Białej Przemszy miała ona doskonale warunki do rozwoju. Działalność górnicza w tym rejonie przyczyniła się do obniżenia poziomu wód gruntowych w wyniku czego zanikło także większość stanowisk tego gatunku. Dzisiaj endemit ten można obserwować u źródeł Centurii oraz w rezerwacie Kępina.

Lokalna flora:

- bagno zwyczajne (Ledum palustre)

- goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe)

- lilia złotogłów (Lilium martagon). 

Lokalna fauna:                                                            

- kiełż zdrojowy (Gammarus pulex)                       

- minóg strumieniowy (Lampetra planeri)                                                                

- pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario),                                                                       

- strzebla potokowa  (Phoxinus phoxinus).

Można spotkać tu również: bobra, łosia, żurawia