Na Pustyni Błędowskiej można wyróżnić ok. 350 gatunków roślin w tym wiele o charakterze pustynnym i typowym dla nadmorskich wydm. Warunki bytowania są tu trudne, dlatego też liczba gatunków roślin naczyniowych nie jest duża i wynosi około 100 gatunków.                                                                         Dominują:                                                                                                                                                                       

--psammofity - rośliny siedlisk piaszczystych: kostrzewy (Festuca), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens)

-- kserofity - rośliny siedlisk ciepłych i suchych; rozchodnik ostry (Sedum acre L.) 

--terofity - rośliny jednoroczne, które niekorzystną porę roku przeżywają w postaci nasion.                                                                                         

Z unikatowych i chronionych gatunków warto wymienić chociażby:  dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) i rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens), pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), górska kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum), omieg górski (Doronicum austriacum).

W piaskach pustyni obserwować można życie najliczniejszej grupy zwierząt, czyli owadów. Występuje tu kilka gatunków motyli m.in. modraszek Ikar (Polyommatus icarus). Spotkać tu można również drapieżniki polujące na innych przedstawicieli owadów, żyjące w norkach: taszczyn (Philanthus triangulum)- polujący na pszczoły, sczerklina (Ammophila sabulosa)- poluje na gąsienice, fardzanka- poluje na różne owady. Do ciekawych owadów zamieszkujący Pustynie Będkowską należy trzyszcz piaskowy (Cicindela hybrida), jak sama nazwa wskazuje, preferuje on gleby lekkie i piaszczyste. Gatunek ten jest dość wybredny co do warunków pogodowych – pokazuje się tylko w słoneczne dni. A jeśli nie dostanie tego co chce, zaszywa się w ukryciu.