ŚCIEŻKA  DYDAKTYCZNA – biegnie wzdłuż doliny  Białej  Przemszy, pierwsze 9km to piaski Pustyni Błędowskiej, kolejne 6km ścieżki wiedzie przez Bagna Błędowskie. Pustynia Błędowska składa się z dwóch nierównomiernych części: mniejszej północnej i większej południowej, przedzielonych doliną Białej Przemszy. Powierzchnia Pustyni Błędowskiej zajmuje obszar około 32 km², zalegając na wysokości od około 325 m n.p.m. na wschodzie do około 302 m n.p.m. w części zachodniej. Rozciąga się od dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Błędowa na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi około 10 km, a szerokość około 4 km.

Zachodnia część Pustyni Błędowskiej natrafia na triasowe wzgórza i zwęża się, tworząc dolinę przełomową. Można tu zaobserwować liczne meandry rzeczne, starorzecza i bagna z bogatymi biocenozami.

Niniejsza ścieżka -„DOLINA BIAŁEJ PRZEMSZY” składa się z 10 przystanków:

  1. CZUBATKA
  2. NARODZINY
  3. FAUNA I FLORA
  4. MILITARIA
  5. OAZA
  6. HISTORIA GÓRNICTWA
  7. OLS
  8. TORFOWISKO
  9. MAPA
  10. PTAKI PUSTYNI