Przełom, położony w odległości 300 m na wschód od ,,Przecinki" (przystanek 5), to miejsce, w którym Przemsza płynie w poprzek doliny, aż do południowej skarpy. Bór sosnowy z wysoczyzny przechodzi bezpośrednio w łęgowe szpalery olch. Żyje tu bardzo dużo gatunków ptaków typowo leśnych, jak i związanych z otwartymi szuwarami i trzcinowiskami. Olchy i wierzby sq odpowiednimi drzewami dla dzięciołów, które w miękkim drewnie bez trudu wykuwają dziuple. Dlatego występują tu: dziuplaki dzięcioł duży, zielonosiwy, dzięciołek, muchołówka szara, bogatka, modraszka. Żyją tu także ptaki zarośli wierzbowych, jak: remiz, strumieniówka, dziwonia i słowik szary. Przystanek w „Przełomie" jest przede wszystkim miejscem obserwacji bobrów, a raczej śladów ich żerowania na ściętych osikach. Tu także często buchtują dziki i wędrują łosie.