Linia wysokiego napięcia jest elementem obcym w naturalnym krajobrazie, ale dzięki prowadzonym tu przecinkom powstały swoiste ciągi ekologiczne pochodzenia antropogenicznego. Wnikają nimi rośliny odkrytych ugorów, takie jak: macierzanka piaskowa, rozchodniki, szczodrzeńce i dziurawce, w ślad za nimi niektóre zwierzęta, jak na przykład: trznadel, cierniówka i makolągwa. Z brzegu skarpy doskonale jest widoczna dolina Przemszy i trzcinowiska opuszczonego stawu. Do zespołu już wymienionych ptaków trzcinowisk należy dodać gatunki związane z terenami otwartymi, jak: potrzeszcz, dzwoniec, kulczyk, gąsiorek, pliszka żółta i pokląskwa oraz borami sosnowymi, jak: lerka, czubatka, sosnówka, pierwiosnek, mysikrólik, dzięcioł duży i sójka.