Od południowego stoku doliny Przemszy, w odległości 1 km od Lip Dobieckich, odchodzi stara, zarośnięta grobla, oddzielająca rzekę od dawnego, już nieistniejącego stawu. Występują tu bardzo zróżnicowane siedliska, od suchego boru chrobotkowego na wysokich piaszczystych wydmach, przez nadrzeczne wilgotne łęgi do rozległych połaci trzcinowisk. Rosną tu charakterystyczne dla zespołów wodnych rośliny, takie jak: trzcina, kosaciec żółty, wierzba purpurowa, chmiel i psianka słodkogórz. Trzcinowisko to miejsce występowania bogatego zespołu ptaków: trzciniaka, trzcinniczka, rokitniczki, potrzosa, kszyka, wodnika i błotniaka stawowego. W oczkach wodnych dawnego stawu tokują żaby: moczarowa i trawna oraz ropuchy szare. Tu wreszcie kryją się na dzienny odpoczynek łosie, największe zwierzęta w dolinie Przemszy i Białej.