Jesteśmy w pobliżu zachodniego skraju Pustyni Błędowskiej. Niestety niewiele już po niej zostało. Ubogie piaski zalesiono sosną i wierzbą kaspijską. W runie pojawiły się porosty i rośliny pionierskie, takie jak: macierzanka piaskowa, rozchodnik ostry, szczotlicha siwa, strzęplica modra czy czerwiec roczny. Spośród ptaków możemy tu spotkać m.in. skowronka, świergotka łąkowego i trznadla. Owady reprezentują tu m.in. drapieżne trzyszcze i mrówkolwy. Możemy też natknąć się na tropy bytujących w pobliżu łosi. Kontynuując wędrówkę po ścieżce, mamy do wyboru drogę wzdłuż rzeki lub przez bór sosnowy.