Widoczna tu kapliczka pochodzi z XIX wieku i jest pozostałością po majątku Dobieckich. Stąd też wzięły swoją nazwę pomnikowe lipy. Lipy te stanowią centralny organizm grupujący wokół siebie wiele gatunków owadów, gryzoni, nietoperzy i ptaków. Z tych ostatnich możemy zaobserwować tu m.in. zamieszkujące dziuple dzięcioły i szpaki, a spośród owadów, zwłaszcza w porze kwitnienia lip - roje brzęczących pszczół i szerszenie. Na pobliskich łąkach spotkać można drapieżniki: pustułkę i myszołowa polujące na drobne ssaki.