Rozciągająca się przed Państwem panorama obejmuje rozlewiska rzeki Białej. Malowniczo prezentują się kępy turzycy prosowatej oraz łany bobrka trójlistkowego i tataraku. Żyje tutaj duża populacja zielonej żaby wodnej. Z ptaków można zaobserwować krzyżówkę, czajkę, pliszkę siwą i znacznie rzadsze: samotnika, piskliwca, sieweczkę rzeczną i dziwonię. Wiosennymi wieczorami słychać słownika szarego. Pojawia się też tutaj nutria, gryzoń obcy w naszej faunie, lecz od kilku lat zadomowiony na rzece Białej. Prawdopodobnie uciekinier z niewoli.