Na północnym brzegu doliny, pod linią wysokiego napięcia, znajduje się doskonały punkt widokowy na doliną Przemszy. Tu również kończy się grobla. Na pierwszym planie występuje sporo interesujących roślin m.in.: oczeret jeziorny, czermień błotna, strzałka wodna, babka wodna i grzybienie białe. Jest to miejsce tarła szczupaków oraz toków żaby trawnej i ropuchy szarej. Z tego miejsca można obserwować zespoły ptaków podobne, jak w położnej po drugiej stronie doliny „Przecince”, są to m.in.: potrzeszcz, dzwoniec, kulczyk, gąsiorek, pliszka żółta, pokląskwa, trznadle, makolągwa, cierniówka, sójka, mysikrólik, czubatka, pierwiosnek, sosnówka i inne.