Znajdujemy się po północnej stronie „przełomu Białej Przemszy”. Otaczający polankę stary bór sosnowy schodzi do łęgu. Do najciekawszych roślin zielnych należy tutaj pomocnik baldaszkowaty i kruszczyk szerokolistny, a także porastające piaszczyste wychodnie chrobotki, wydmuchrzyca piaskowa i żarnowiec. W koronach drzew obserwuję się sporo ptaków leśnych takich jak: grzywacz, pokrzewka czarnołbista (kapturka), pokrzewka ogrodowa (gajówka), rudzik, pierwiosnek, krętogłów, czarnogłówka i śpiewak. W kępach olch rosną nasze rodzime pnącza: chmiel i psianka słodkogórz. W ich gęstwinie znajdują schronienie wilga, remiz, raniuszek i strzyżyk. W pobliskich szuwarach sterczą kopce – chatki piżmaków.