Na skraju lasu znajduje się kilka dużych, zabezpieczonych żerdziami mrowisk. W dużym mrowisku żyje do 100 tys. osobników, wśród których większość stanowią robotnice (bezpłodne samice). Robotnice są zwykle mniejsze od królowych i zawsze bezskrzydłe. Raz w roku pojawiają się latające osobniki - dojrzałe płciowo samce i samice. Zapłodnienie samic następuje podczas lotu godowego, po czym samice, po utracie skrzydeł zakładają nową kolonię, a samce giną. Mrówki są wszystkożerne, żywią się innymi owadami i ich larwami przez co oczyszczają całe otoczenie mrowiska ze szkodników. Chętnie żywią się sokami roślinnymi i bogatą w cukry spadzią mszyc. Owady te mają ciekawy sposób porozumiewania się. Komunikują się na przykład przez dotykanie się nawzajem czułkami lub wydzielanie specyficznych substancji zapachowych (feromonów) służących m.in. do rozpoznawania współmieszkańców i znaczenia drogi. Takim związkiem chemicznym wydzielanym przez mrówki jest kwas mrówkowy o charakterystycznym, łatwym do zidentyfikowania zapachu. Mrówki są aktywne od wiosny do jesieni, Jesienią owady schodzą pod ziemię w rozległe dolne kondygnacje mrowiska, gdzie znajdują schronienie przed mrozem. Przystanek ten to idealne miejsce doprowadzenia obserwacji życia mrówek i zastanowienia się nad rolą, jaką pełnią te pożyteczne organizmy. Na przydrożach i skrajach lasów rośnie lubiąca wapienne gleby świerzbnica polna (Knautia arvensis). Kwitnie od maja do października fioletoworóżowymi kwiatami. Jest to przykład rośliny, której nasiona roznoszone są przez mrówki. Zjawisko to nosi nazwę myrmekochorii. Oprócz tej funkcji mrówki pełnią w lesie bardzo ważną rolę sanitarną. W Polsce istnieje prawny zakaz niszczenia mrowisk. Przy mrowisku odnajdziemy takie rośliny jak: przetacznik ożankowy, przytulia wonna, tymotka łąkowa, wierzbówka wąskolistna. Z drzew i krzewów rosną: jeżyna, śliwa tanina, leszczyna, brzoza brodawkowata, wierzba iwa, dąb bezszypułkowy, buk Na ostatnim odcinku ścieżki, na skraju lasu rosną drzewa czeremchy amerykańskiej, która jak wynika z nazwy pochodzi z Ameryki Północnej, a w Europie jest drzewem ozdobnym.